Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka probíhá v naší farnosti od pátku do neděle 7. až 9. ledna. Až do 16. ledna budete moci přispět  do charitní pokladničky na mříži kostela v Ludgeřovicích a také na dalších místech. Děkujeme Vám za přijetí koledníků a za podporu charitního díla!     

Adventní úkoly 2021

             

ADVENTNÍ AKTIVITKA

Adventní aktivita 2021      

Katecheze dospělých - listopad

Katecheze dospělých Srdečně zveme všechny na další "KATECHEZI DOSPĚLÝCH" ve středu 24. 11. 2021 po večerní mši svaté (v 17:00 hod) na faru v Ludgeřovicích. Těšíme se na Vás! 

Náboženství pro 6. - 9. třídu - AKTUALIZACE

  Náboženství pro žáky 6. - 9. třídy začne již v pondělí 13. 9. 2021 ve 14:30 na faře. Těšíme se na Vás! 

Výuka náboženství

Výuka náboženství ve šk. roce 2021/22  Odkaz na rozvrh hodin naleznete zde.  Stále je ještě možné se do výuky náboženství přihlásit - přihlášky jsou k dispozici pod nástěnkou vzadu v kostele. Výuka začíná v druhém zářijovém týdnu.  Těšíme se na Vás! 

NOC KOSTELŮ 2021

   NOC KOSTELŮ - PÁTEK 28. KVĚTNA 2021 Srdečně zveme v pátek 28.5.2021 na Noc kostelů, která probíhá v celé České republice. V naší farnosti budou otevřeny farní kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích a kaple Nanebevzetí Panny Marie v Petřkovicích.

VELIKONOCE 2021

Aktuálně již bohužel nejsou k dispozici žádné volné vstupenky. Odkaz na sledování bohoslužeb online ZDE. Děkujeme za pochopení. 

Modlitba farnosti za děti připravující se k 1. sv. přijímání

Modlitba za děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiny Svatý Josefe, ty jsi držel malého Ježíše v náručí, vezmi do své náruče i tyto děti a vypros jim dar víry a živého setkání s Kristem. Svou přímluvou je chraň od zlého a veď je po správných cestách. Přimlouvej se, prosím i za jejich rodiče, ať jsou dětem opravdovými svědky živé víry. Ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, svěř Bohu tyto rodiny, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a ochladit jejich vzájemnou lásku.    

Rok sv. Josefa 2021

Rok svatého Josefa 2021 Papež František vyhlásil, při příležitosti 150 let od prohlášení svatého Josefa patronem Církve, Rok svatého Josefa. Zahájení proběhlo 8.12.2020 a ukončení bude 8.12.2021. K tomuto výročí vydal Svatý otec apoštolský list Patris corde. O svatém Josefu vydal apoštolskou exhortaci Redemptoris custos také papež svatý Jan Pavel II. v roce 1989. Během Roku svatého Josefa je možno získat plnomocné odpustky. Stručný přehled zde:    

Postní aktivita 2021

ODKAZ NA ONLINE-DOKUMENT ZDE  

Online formační setkání pro lektory

Online formační setkání pro lektory Srdečně zveme všechny, kdo v naší farnosti při liturgii předčítají Boží slovo i ostatní zájemce na formační setkání pro lektory, které proběhne ve čtvrtek 21. ledna od 20 hodin skrze aplikaci ZOOM nebo youtube. Toto setkání pořádá společenství Liturgie.cz u příležitosti neděle Božího slova (24. ledna). Na setkání není třeba se hlásit.  Odkaz na sledování živého přenosu naleznete v den konání po kliknutí ZDE  

Advent v naší farnosti

      ADVENT V NAŠÍ FARNOSTI   MIMOŘÁDNÝ ADVENTNÍ PŮST: První 3 středy doby adventní (2., 9. a 16.12.) nás biskupové vybízejí k půstu a almužně za odvrácení pandemie a o Vánocích k zasvěcení se Dítěti Ježíši. Více v prohlášení biskupů zde.   ADVENTNÍ AKTIVITA (nejen) pro děti začíná 1. nedělí adventní. Bližší informace, jak prožít ADVENT S PANNOU MARIÍ, najdete každou neděli na farních stránkách v záložce Adventní aktivita 2020 a také na nástěnce vzadu v kostele.   TICHÝ PŘÍTEL: Na první neděli adventní (29.11.), při návštěvě kostela, jste si ti, kteří se přihlásili, vylosovali někoho, kterému budete “tichým přítelem” až do Vánoc (je vás skoro 100). Vaším úkolem bude po celou dobu adventní na svého přítele myslet v modlitbě; minimálně 2x mu o sobě dát nenápadně vědět (SMS z cizího čísla, dárečkem do schránky u domu, dopisem...); 25. 12. si pak připravit opět malý dárek, kterým svého přítele překvapíte už osobně a popřejete mu “šťastné a veselé”. Pokud by bylo cokoliv nejasné, obracejte se na sestru Šimonu. Cílem této aktivity je se mezi sebou ve farnosti více poznat a vzájemně se podpořit modlitbou v době adventní přípravy na Vánoce. Děkujeme, že jste se zapojili.  

Zápas svobodní vs. ženatí se přesouvá na neurčito

  Více informací o zápasech "svobodných" proti "ženatým" naleznete v kategorii Farní florbal    

Novéna před Slavností Panny Marie

 Slavnost Panny Marie 8. 12.  O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 8. 12. 2017, v jubilejním roce 110. výročí posvěcení našeho kostela se naše farnost zasvětila Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  Srdečně zveme k modlitbě novény, jakožto devítidenní přípravy na slavnost P. Marie. Novéna začíná v neděli 29. 11. a končí 7. 12. Myšlenky k rozjímání je možné naleznout po kliknutí zde   

Adventní aktivita 2020

 Adventní aktivita 2020  

Možnost vyzvednout si chvojí na adventní věnce v CMŠ

Milí farníci, ačkoli se letos neuskuteční tradiční vití adventních věnců u sestřiček v CMŠ, můžete si v průběhu soboty 28. 11. přijít alespoň vzít CHVOJÍ, které pro Vás bude přichystáno v altánku na zahradě kláštera. Není ho sice hodně, ale snad se dostane na všechny. Více informací u sestry Šimony (732 752 968). O požehnání svých adventních věnců můžete požádat kněze v neděli při návštěvě našeho kostela (8-12h, 13-17h). foto Kristýnka Fussová - vití adventních věnců 2017 

ADVENT 2020

Aktuální úkol naleznete v kategorii "Adventní aktivita 2020"

TICHÝ PŘÍTEL 2021!

Adventní aktivita "TICHÝ PŘÍTEL"   Milí farníci! :-)  Advent je tady a i letos na toto období chystáme tradiční aktivitku "TICHÝ PŘÍTEL"! Srdečně Vás proto všechny zveme, abyste tuto neděli (28. 11. 2021) po mši sv. v 10:00 hod. zůstali o chvilku dýl v kostele, kde proběhne rozlosování.   Zde jen pro jistotu, v čem aktivita "Tichý přítel" spočívá: 1) Vaším hlavním úkolem bude po celou dobu adventní na svého přítele myslet v modlitbě.   2) Minimálně 2x mu o sobě dát nenápadně vědět (SMS z cizího čísla, dárečkem do schránky u domu, dopisem...)   3) Na 25. 12. si pak připravit opět malý dárek, kterým svého přítele překvapíte už osobně a popřejete mu “šťastné a veselé”. Pokud by bylo cokoliv nejasné, obracejte se na sestřičku Šimonu (tel. č.: 732 752 968).   Cílem této aktivity je se mezi sebou ve farnosti více poznat a vzájemně se podpořit modlitbou v době adventní přípravy na Vánoce. Tak neváhejte. Stojí to za to :-)      

ONLINE MODLITBA Z NAŠEHO KOSTELA

Milí farníci, srdečně Vás všechny zveme k účasti na PRVNÍ ONLINE MODLITBĚ-ADORACI z LUDGEŘOVICKÉHO KOSTELA sv. MIKULÁŠE ve STŘEDU 18. 11. od 20:00 na facebookovém profilu "Píseň přítele o jeho vinici /Iz 5,1/" Vysílat bude o. Bartolomiej z Hati za účasti našeho o. Václava.  Buďme svědky a pozvěme k modlitbě další lidi dobré vůle.  Těšíme se na toto online setkání s Vámi! Farnost Ludgeřovice + Farnost Hať        

FARNÍ KALENDÁŘ 2021 JE NA SVĚTĚ!

Farní kalendář 2021 je na světě! Milí farníci, po pěti měsících práce a komunikace s tiskárnou jsme dnes kalendáře přivezli. Od této chvíle se tak budete moct z tohoto díla těšit i Vy. :-) Poděkování patří všem, kdo se na přípravě podíleli: hlavnímu autorovi, Tomáši Starobovi, pak naší skvělé farní fotografce, Jarce Fussové, sestře Šimoně, Janu Münsterovi, otci Václavovi a tiskárně Kleinwächter. Kalendář je k dostání v sakristii pokaždé, když bude otevřený kostel, za dobrovolný příspěvek na farnost od 100,- Kč.

Celonoční adorace v kapli CMŠ

Srdečně zveme na noční adoraci k řeholním sestrám do kaple Církevní mateřské školy. Adorace je spojena s kajícím úmyslem vynahrazovat Bohu nevěrnosti a urážky věřících i nevěřících celého světa. Začátek je v pondělí ve 2000 hodin, ukončení v úterý mší svatou v kapli CMŠ v 600 hodin. (V úterý ráno tedy mše sv. v kostele nebude.) 

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 Dnes si připomínáme Neposkvrněné Srdce P. Marie ❤ Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Můžeme říci, že jako byla velkým podnětem úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu zjevení svaté Markétě Marii Alacoque, tak zjevení třem fatimským pasáčkům dala rozhodný podnět k uctívání Srdce Mariina. Při zjevení 13. června 1917 Panna Maria ve Fatimě řekla: „Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.     převzato z webu cirkev.cz

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dnes - v pátek 19. 6. 2020 slavíme slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova   „Bůh nás miloval jako první. Neustále na nás čeká, aby nás přijal do svého srdce,“ připomenul před několika lety papež František na twitteru. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Úcta k Ježíšovu srdci se váže ke zjevením, kterých se dostalo francouzské řeholnici Markétě Marii Alacoque v burgundském klášteře Paray-le-Monial. Po sedmnáct let, počínaje 27. prosincem 1673, se jí vracelo vidění Ježíšova srdce na planoucím trůnu, obtočeného trnovou korunou, symbolizující rány způsobené lidskými hříchy. Ježíš požádal sestru Markétu, aby přistupovala ke svatému přijímání každý první pátek v měsíci a aby pátek po slavnosti Těla a Krve Páně byl připomínán jako svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zastáncem pravosti Markétiných zjevení a šiřitelem úcty k Ježíšovu srdci se stal jezuita, později rovněž svatořečený, Claudio de la Comlombiere. Zjevení sv. Markéty potvrzovala spiritualitu, kterou již v předchozích desetiletích šířil sv. Jan Eudes. Tento francouzský řeholník je autorem mešních textů ke cti Neposkvrněného srdce Mariina (poprvé sloužena v roce 1648) a Nejsvětějšího srdce Ježíšova (1672).   Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. (sv. Bernard) převzato z webu cirkev.cz

Poděkování za uplynulý školní rok

  Srdečně zveme na mši svatou s poděkováním za uplynulý školní rok v neděli 21. června v 10:00 v kostele v Ludgeřovicích. Od 15:30 pak zveme na společné grilování na farním dvoře!   

Květnová modlitba v rodině

Pozvání ke květnovým modlitbám k Panně Marii (zpracoval P. Jiří Plhoň z Brněnské diecéze)  

VIDEO-katecheze dospělých - duben (7. a 10. přikázání)

  Video-katecheze bude zveřejněna ve středu 29. 4. v 18:00 zde a ve facebookové skupině naší farnosti.   VIDEO zde: 

Svátek patrona skautů sv. Jiří

Svátek patrona skautů sv. Jiří     Milí farníci, měli jsme tuto neděli společně slavit skautskou mši svatou u příležitosti svátku našeho patrona sv. Jiří. Alespoň touto cestou Vás zdravíme a jsme moc rádi za Vaši podporu. Prosíme, pomodlete se s námi (a občas v budoucnu i za nás). Jako poděkování jsme připravili písničku. Skaut Ludgeřovice - Budu jako strom (YouTube) skauti Ludgeřovice skautludgerovice.cz Vzkříšený Kriste, - ve skautském slibu skauti slibují sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, prosíme, dej nám všem živou víru, ať Ti sloužíme s radostí, - radoval jsi se ze života svatého Jiří. I my chceme být pro Tebe dokonalí, dělat Ti radost. Abychom věděli jak na to, dal jsi nám desatero, nám junákům zákon skautů, světlušek a vlčat. Prosíme, připomeň nám to každé ráno, - svatý Jiří zasáhl, tam kde ho bylo třeba. My skauti máme ve slibu být připraveni pomáhat vlasti a bližním. Prosíme, dej nám k tomu odvahu a dobré oči, - svatý Jiří bojoval, neustoupil, prosíme, dej nám sílu se nevzdat, když je život fuška, když přijdou situace těžké a smutné nebo ty, do kterých se nám nechce, - svatý Jiří bojoval s drakem, prosíme, dej nám sílu a vytrvalost k boji se zlem, a když prohráváme, dej nám touhu po Tvém odpuštění a důvěru ve Tvé nekonečné milosrdenství, - celý svět bojuje s novou nemocí, prosíme, ukonči tuhle pandemii, - příroda bojuje se suchem, prosíme o déšť, - svatý Jiří byl mučedník. Heslo skautů je: Buď připraven! Prosíme, dej nám tu milost, být připraveni na smrt, na radostné setkání s Tebou. Amen.            

VELIKONOCE 2020

 Velikonoce 2020   Veškeré informace včetně instrukcí, často kladených otázek či pomůcek pro slavení Velikonoc v rodině naleznete ZDE   Kostel v Ludgeřovicích bude otevřen k individuální modlitbě dle následující tabulky:  

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00