ONLINE MODLITBA Z NAŠEHO KOSTELA

Milí farníci, srdečně Vás všechny zveme k účasti na PRVNÍ ONLINE MODLITBĚ-ADORACI z LUDGEŘOVICKÉHO KOSTELA sv. MIKULÁŠE ve STŘEDU 18. 11. od 20:00 na facebookovém profilu "Píseň přítele o jeho vinici /Iz 5,1/" Vysílat bude o. Bartolomiej z Hati za účasti našeho o. Václava.  Buďme svědky a pozvěme k modlitbě další lidi dobré vůle.  Těšíme se na toto online setkání s Vámi! Farnost Ludgeřovice + Farnost Hať        

Celonoční adorace v kapli CMŠ

Srdečně zveme na noční adoraci k řeholním sestrám do kaple Církevní mateřské školy. Adorace je spojena s kajícím úmyslem vynahrazovat Bohu nevěrnosti a urážky věřících i nevěřících celého světa. Začátek je v pondělí ve 2000 hodin, ukončení v úterý mší svatou v kapli CMŠ v 600 hodin. (V úterý ráno tedy mše sv. v kostele nebude.) 

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 Dnes si připomínáme Neposkvrněné Srdce P. Marie ❤ Největší rozmach úcty Mariina Srdce nastal po zjeveních Panny Marie ve Fatimě roku 1917. Můžeme říci, že jako byla velkým podnětem úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu zjevení svaté Markétě Marii Alacoque, tak zjevení třem fatimským pasáčkům dala rozhodný podnět k uctívání Srdce Mariina. Při zjevení 13. června 1917 Panna Maria ve Fatimě řekla: „Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli. Amen.     převzato z webu cirkev.cz

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dnes - v pátek 19. 6. 2020 slavíme slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova   „Bůh nás miloval jako první. Neustále na nás čeká, aby nás přijal do svého srdce,“ připomenul před několika lety papež František na twitteru. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Úcta k Ježíšovu srdci se váže ke zjevením, kterých se dostalo francouzské řeholnici Markétě Marii Alacoque v burgundském klášteře Paray-le-Monial. Po sedmnáct let, počínaje 27. prosincem 1673, se jí vracelo vidění Ježíšova srdce na planoucím trůnu, obtočeného trnovou korunou, symbolizující rány způsobené lidskými hříchy. Ježíš požádal sestru Markétu, aby přistupovala ke svatému přijímání každý první pátek v měsíci a aby pátek po slavnosti Těla a Krve Páně byl připomínán jako svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zastáncem pravosti Markétiných zjevení a šiřitelem úcty k Ježíšovu srdci se stal jezuita, později rovněž svatořečený, Claudio de la Comlombiere. Zjevení sv. Markéty potvrzovala spiritualitu, kterou již v předchozích desetiletích šířil sv. Jan Eudes. Tento francouzský řeholník je autorem mešních textů ke cti Neposkvrněného srdce Mariina (poprvé sloužena v roce 1648) a Nejsvětějšího srdce Ježíšova (1672).   Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. (sv. Bernard) převzato z webu cirkev.cz

Poděkování za uplynulý školní rok

  Srdečně zveme na mši svatou s poděkováním za uplynulý školní rok v neděli 21. června v 10:00 v kostele v Ludgeřovicích. Od 15:30 pak zveme na společné grilování na farním dvoře!   

Květnová modlitba v rodině

Pozvání ke květnovým modlitbám k Panně Marii (zpracoval P. Jiří Plhoň z Brněnské diecéze)  

VIDEO-katecheze dospělých - duben (7. a 10. přikázání)

  Video-katecheze bude zveřejněna ve středu 29. 4. v 18:00 zde a ve facebookové skupině naší farnosti.   VIDEO zde: 

Svátek patrona skautů sv. Jiří

Svátek patrona skautů sv. Jiří     Milí farníci, měli jsme tuto neděli společně slavit skautskou mši svatou u příležitosti svátku našeho patrona sv. Jiří. Alespoň touto cestou Vás zdravíme a jsme moc rádi za Vaši podporu. Prosíme, pomodlete se s námi (a občas v budoucnu i za nás). Jako poděkování jsme připravili písničku. Skaut Ludgeřovice - Budu jako strom (YouTube) skauti Ludgeřovice skautludgerovice.cz Vzkříšený Kriste, - ve skautském slibu skauti slibují sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, prosíme, dej nám všem živou víru, ať Ti sloužíme s radostí, - radoval jsi se ze života svatého Jiří. I my chceme být pro Tebe dokonalí, dělat Ti radost. Abychom věděli jak na to, dal jsi nám desatero, nám junákům zákon skautů, světlušek a vlčat. Prosíme, připomeň nám to každé ráno, - svatý Jiří zasáhl, tam kde ho bylo třeba. My skauti máme ve slibu být připraveni pomáhat vlasti a bližním. Prosíme, dej nám k tomu odvahu a dobré oči, - svatý Jiří bojoval, neustoupil, prosíme, dej nám sílu se nevzdat, když je život fuška, když přijdou situace těžké a smutné nebo ty, do kterých se nám nechce, - svatý Jiří bojoval s drakem, prosíme, dej nám sílu a vytrvalost k boji se zlem, a když prohráváme, dej nám touhu po Tvém odpuštění a důvěru ve Tvé nekonečné milosrdenství, - celý svět bojuje s novou nemocí, prosíme, ukonči tuhle pandemii, - příroda bojuje se suchem, prosíme o déšť, - svatý Jiří byl mučedník. Heslo skautů je: Buď připraven! Prosíme, dej nám tu milost, být připraveni na smrt, na radostné setkání s Tebou. Amen.            

VELIKONOCE 2020

 Velikonoce 2020   Veškeré informace včetně instrukcí, často kladených otázek či pomůcek pro slavení Velikonoc v rodině naleznete ZDE   Kostel v Ludgeřovicích bude otevřen k individuální modlitbě dle následující tabulky:  

Zapalme o vigilii svíčku doma za oknem

Velikonoční výzva našich biskupů   Drazí přátelé, milí věřící, všichni lidé dobré vůle,   ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.   Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení.   Dovolujeme si proto vyzvat Vás všechny, lidi dobré vůle, abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme.   Modlíme se za Vás, jsme Vám nablízku a vyprošujeme Vám Boží požehnání   Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví    

Novéna k Božímu milosrdenství

 Novéna k Božímu milosrdenství V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna k Božímu milosrdenství, kterou ji Ježíš přikázal napsat a konat před svátkem Milosrdenství, začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství. Srdečně zveme k modlitbě této novény. Jeden z textů novény je k dispozici ZDE          

Katolický týdeník a okno na internetu

 Katolický týdeník a časopis OKNO    Po dobu mimořádných opatření je Katolický týdeník dostupný zdarma v online podobě ZDE   Diecézní časopis OKNO je rovněž k dispozici ZDE   Předplatilé z naší farnosti si mohou noviny vyzvednout v kostele vždy v neděli.         

Velikonoce s TV Noe

 Velikonoce 2020 v televizi Noe    Neděle 5. dubna – Květná neděle 11:00 Mše svatá s papežem Františkem ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu 12:05 Polední modlitba s papežem Františkem 18:00 Mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě – celebruje pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler 20:00 Benefiční koncert Pomoc pro Itálii Pondělí 6. dubna 07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 12:05 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě 18:00 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě Úterý 7. dubna 07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 12:05 Mše svatá z kaple Telepace v Ostravě 18:00 Uzdrav naši zem - interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz. Středa 8. dubna 07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty 09:20 Přímý přenos generální audience papeže Františka 12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě 18:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě 20:05 Adorace Zelený čtvrtek 9. dubna 09:00 Zelený čtvrtek s Noe 11:30 Zelený čtvrtek s Noe 12:00 Polední modlitba 14:00 Zelený čtvrtek s Noe 18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně Velký pátek 10. dubna 09:00 Velký pátek s Noe 11:30 Velký pátek s Noe 12:00 Polední modlitba 14:00 Velký pátek s Noe 15:00 Toufarova křížová cesta - záznam křížové cesty na závěr festivalu proti totalitě Mene Tekel 18:00 Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky 21:00 Křížová cesta s papežem Františkem z náměstí sv. Petra ve Vatikánu Bílá sobota 11. dubna 19:40 Bílá sobota s Noe - sváteční studio 21:00 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky Neděle 12. dubna – Slavnost Zmrvýchvstání Páně 10:15 Velikonoce s Noe 11:00 Mše svatá na s papežem Františkem z náměstí sv. Petra v Římě 12:00 Požehnání Urbi et Orbi - požehnání a pozdrav papeže Františka 18:00 Mše svatá na Boží hod velikonoční z kostela sv. Václava v Ostravě – celebruje pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David Pondělí 13. dubna 10:30 Mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě 12:00 Regina Coeli 20:05 Přejeme si... Velikonoční Speciál Odkaz na webovou verzi naleznete ZDE      

Duchovní adopce počatého dítěte

 Duchovní adopce počatého dítěte "Nenarozené dítě bylo od početí utvářeno rukou Boha a je Bohem povoláno, aby milovalo a bylo milováno,nejen nyní, v tomto životě, ale navždy. Bůh na nás nikdy nezapomene. [...] Když dopustíme, že matka může zabít své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem?"   Matka Tereza, 1994 Milí farníci,  dnes - 25. 3. 2020 - slavíme slavnost Zvěstování Páně. Je to pěkná příležitost, jak se zapojit do aktivity duchovní adopce počatého dítěte. V naší farnosti právě dnes někteří farníci začínají toto devítiměsíční modlitební provázení nenarozeného dítěte, které trvá po dobu těhotenství naší Nebeské Matky a končí na Vánoce - 25. 12. Je však možné začít kdykoli jindy, vše v naprosté svobodě z lásky ke Kristu a k našemu jedinému Otci – dárci života. Modlitbu a další informace naleznete po kliknutí ZDE   (Slavnost Narození Páně v Ludgeřovicích - 25. 12. 2016)  

VIDEO-katecheze dospělých - březen (páté přikázání)

Katecheze dospělých (videopřenos)    Milí přátelé,  na tuto středu 25. 3. 2020 připadá slavnost Zvěstování Páně. Kromě toho je to také poslední středa v měsíci. Za běžných okolností bych Vás v tento den pozval na naše již tradiční setkání na faře.   Z důvodu probíhající karantény budete moci přednášku na téma 5. přikázání "Nezabiješ" sledovat přes internet. Odkaz na video bude na tomto místě (pod plakátkem) a na farním facebooku zveřejněn ve středu v 18:00 hod - tedy v čase, kdy jsme se měli sejít naživo.  Všechny Vás srdečně zdravím a žehnám    + o. Lukáš     Video 1.část klikněte ZDE   Video 2.část klikněte ZDE  

Křížová cesta (4. neděle postní)

 Křížová cesta 4. neděle postní    Milí farníci,  za obyčejných okolností bychom se dnes - o čtvrté postní neděli - sešli v 15:00 hod k pobožnosti křížové cesty v našem kostele. Jestli máte chuť zase se spojit v modlitbě za farnost a prosit Pána o zastavení šíření pandémie koronoviru, nabízíme společnou modlitbu křížové cestu dnes v 15.00 hod. doma u počítače. Je sice slovenská, ale aktuální...    Odkaz naleznete ZDE    (Křížová cesta na 2. neděli postní 2020 - Ludgeřovice)  

Slovo našich kněží 21. 3. 2020

Drazí věřící, myslíme na Vás dennodenně ve mši svaté a ve svých osobních modlitbách. Sami v srdci uvažujeme, co nám všem touto zkušeností chce říct Hospodin a s bolesti ale i naději prožíváme to, co prožívají naši bratři a sestry především v Itálii. Jsme s nimi v kontaktu, jak víte o. Václav i já tam máme své přátele, a jsme jim nablízku aspoň po telefonu. Samozřejmě myslíme i na Vás věřící a děkujeme Pánu Bohu, že aspoň prozatím jsme tady všichni v pořádku. Jsme spojení tedy především modlitbou, dále přes farní ohlášky a možná i toto médium. Přejeme Vám i v tyto dny požehnaný půst! o. Václav a o. Lukáš   Sledovat živé přenosy mše sv. můžete ZDE Materiály pro modlitbu o 4. neděli postní v rodině naleznete ZDE Jak je to nyní se svátostí smíření? Článek ZDE Doporučujeme ještě také krásný rozhovor se Svatým otcem Františkem - k přečtení ZDE   (4. neděle postní 2016 - Ludgeřovice)       

24 hodin pro Pána v Ludgeřovicích

  Další informace k této akci včetně rozjímání naleznete ZDE  

Slovo biskupa - 13.3.2020

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu Milí bratři a sestry, v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko - opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob. Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě. Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo. Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám. biskup František Václav Lobkowicz

SLOVO FARÁŘE K AKTUÁLNÍ SITUACI - 13. BŘEZNA 2020

SLOVO FARÁŘE K AKTUÁLNÍ SITUACI Drazí bratři a sestry, S velkou bolestí v srdci, ale také s nutným respektem k opatřením vlády proti šíření koronavirové infekce, oznamuji zrušení mší svatých a také pobožností křížových cest. Ohledně náboženského shromažďování platí omezení počtu osob na třicet. U pohřbů se naléhavě žádá, aby se jich účastnili jen příbuzní. Ohledně formy pohřbů bude ještě probíhat jednání. Křtin se omezení nedotýká, jen nebude spojováno více křtů najednou. Z dalších opatření, které se preventivně zavádějí jsou: Nepoužívání kropenek u vchodu kostela Vynechání pozdravení pokoje Přijímání eucharistie způsobem – „na ruku“ Smyslem zavedených organizačních opatření je zabránění seskupování osob, s přihlédnutím k velikosti a charakteristice míst, tak aby byly splněny nutné hygienické podmínky a odstupy. Náš kostel je naštěstí veliký, proto bude ve větší míře zpřístupněn a otevřen k osobní modlitbě. Časy budou zveřejněny na internetu. Tuto neděli bude kostel otevřen od 700 do 1200 a od 1400 do 1700 hodin. Objednané úmysly mše svaté budou odslouženy ve stanovené dny, bez přítomnosti lidí. Pokud si přejete úpravy/zrušení, přijďte tyto věci zařídit v době otevřeného kostela do zákristie. Všechny mše svaté navíc budou obětovány na úmysl uzdravení nemocných, ukončení šíření koronaviru, potěšení zarmoucených a spásu zemřelých, za oběti válek, humanitárních a přírodních katastrof ve světě. Kéž je čas omezení kvůli infekci koronaviru, který připadl na prožívání letošní postní doby, časem k hlubšímu zamyšlení nad hodnotou našeho života, nad naším vztahem k Bohu a k bližním, časem intenzivnější modlitby. S modlitbou za vás a s prosbou o modlitbu za mě, vám přeji pokoj a dobro. Otec Václav Koloničný, farář.    

Novéna s bl. R. Henkesem

Novéna s bl. Richardem Henkesem, SAC V naší farnosti se připravujeme modlitbou novény na přijetí ostatků bl. Richarda Henkese, které budou v naší farnosti přítomny od pátku 6. 3. do neděle 8. 3.  Text novény a ostatní modlitby jsou k dispozici zde Srdečně zveme k aktivnímu prožití.       

Mše svatá za padlé vojáky

V sobotu 9.11.2019 v 9hodin byla v našem kostele sloužena mše svatá za padlé vojáky. Poté se konal pietní ceremoniál u lavičky válečných veteránů, kterého se zúčastnili ministr kultury Lubomír Zaorálek, ředitel Charity ČR a náměstek hejtmana Lukáš Curylo a starosta obce Daniel Havlík.   Foto: 

Biřmování

  V neděli 20.10.2019 při slavnostní mši svaté v 10 hodin udělil 19 biřmovancům svátost biřmování pomocný biskup Ostravsko-opavské diecéze Martin David. Fotografie: 

Poděkování za úrodu 2019

  V neděli 22.září jsme v naší farnosti děkovali Pánu Bohu za úrodu Fotografie: 

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00