Kontakt

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LUDGEŘOVICE

Markvartovická 80/58

747 14 Ludgeřovice

IČ: 48003590

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mobil: 732 886 148 (ne SMS)

P. Mgr. Vít Zatloukal

farář

 

e-mail (pro farní a pastorační záležitosti):     
             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
e-mail (pro osobní kontakt)

               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mobil: 731 625 630

 

Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher

trvalý jáhen

 

 

Z pracovních důvodů upřednostňuji prvotní kontaktování na e-mail.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

BĚŽNÝ ÚČET

ČS a.s., číslo účtu: 1643732349/0800

 

DMS fond

číslo transparentního účtu: 2502266713/2010 (Fio banka)
odkaz zde

částka na osobu: 250 kč

více informací zde

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Římskokatolická farnost Ludgeřovice, IČO: 48003590, se sídlem Markvartovická 80/58, 747 14 Ludgeřovice (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pro Biskupství ostravsko-opavské.

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Ludgeřovice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související s organizaci bohoslužeb a přijímáním svátostí,
 • agenda související se správou a chodem farnosti,
 • personalistická agenda, evidence zájmových skupin a společenství věřících,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • výuka náboženství, organizace kurzů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí,
 • pořádání dobročinných sbírek a evidence dárců,
 • pořádání poutí a společenských akcí.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Římskokatolická farnost Ludgeřovice se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše farnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší mířeo zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na níže uvedené kontaktní údaje správce.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Markvartovická 80/58, 747 14 Ludgeřovice, telefonicky na čísle 732886148 (ne SMS)  nebo prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

BOHOSLUŽBY

 • Po ...17:00 / 18:00 (Z/L čas)
 • Út ... 6:00
 • St ...17:00 / 18:00
 • Čt ... 6:00
 • Pá ...17:00 / 18:00
 • So ...17:00
 • Ne ... 8:00, 10:00