Ministranti

Ministranti jsou chlapci, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a energii službě Bohu u oltáře. Cílem této služby není nacvičit a předvádět nějaké "divadlo", nýbrž skrze svou službu pomáhat vytvářet důstojnou bohoslužbu k oslavě Boha a k povznesení myslí věřících. Snažíme se o to, aby při každé bohoslužbě byl přítomen alespoň jeden ministrant. Pokud byste potřebovali zajistit více ministrantů (pohřeb/svatba aj.) obraťte se na některého z vedoucích uvedených níže.  

Aktuální informace a zápisovou tabulku mají ministranti k dispozici ZDE

 

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY - pátek 17:00-19:00 hod.

Ministranti se každý pátek účastní mše svaté v 17:00 hod., po které následují ministrantské schůzky zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší ministranty na faře v Ludgeřovicích. Na schůzkách se vždy zabýváme aktualitami z farnosti i světa liturgie, řekneme si něco o svatých nebo uděláme "elektronickou tužku" a zkoumáme, co bychom při našich bohoslužbách mohli dělat lépe. Učíme se tak být stále lepšími služebníky oltáře. Fotbálek je pravidelnou součástí našich setkání, lhostejno zda venku svítí slunce, prší nebo sněží... :-)   

Schůzky mladších ministrantů vede Láďa Novotný a Honza Münster (776 776 365). 

Schůzky starších ministrantů vede o. Lukáš Bakajsa a Tomáš Staroba (720 272 310). 

 

 

Ministrantské soustředění

Každý rok o prázdninách ministranti společně vyrážejí na několikadenní soustředění do Hrabyně. Je to skvělá příležitost, jak strávit společný čas, spolu se pomodlit, zahrát hry a udělat nějakou práci.  

 

Ministrantské poutě a Ministrantské dny 

V rámci ostravsko-opavské diecéze působí Diecézní ministrantská rada, která každoročně organizuje ministrantskou pouť (druhá neděle v říjnu) a jednou za tři roky také Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci. Jsou to skvělé akce, na kterých naši ministranti nikdy nechybí! Více o ministrantech v rámci diecéze zde

 

Ministrantská florbalová liga 

Naši ministranti jsou od roku 2012 také součástí Ministrantské florbalové ligy, v níž se pravidelně utkáváme v soubojích s dalšími farnostmi naší diecéze. V roce 2019 se nám podařilo tuto ligu dokonce vyhrát! Spolu se scholičkou se náš dorost - mladší ministranti - účastní i  florbalových turnajů UNDER15, kde dlouhodobě podávají solidní výkony. Setkáváme se každý týden na tréninky v ludgeřovické tělocvičně. Odkaz na stránky ligy zde

 

 

 

 

 
 

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00