Dnes - v pátek 19. 6. 2020 slavíme slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

 

„Bůh nás miloval jako první. Neustále na nás čeká, aby nás přijal do svého srdce,“ připomenul před několika lety papež František na twitteru. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Úcta k Ježíšovu srdci se váže ke zjevením, kterých se dostalo francouzské řeholnici Markétě Marii Alacoque v burgundském klášteře Paray-le-Monial. Po sedmnáct let, počínaje 27. prosincem 1673, se jí vracelo vidění Ježíšova srdce na planoucím trůnu, obtočeného trnovou korunou, symbolizující rány způsobené lidskými hříchy. Ježíš požádal sestru Markétu, aby přistupovala ke svatému přijímání každý první pátek v měsíci a aby pátek po slavnosti Těla a Krve Páně byl připomínán jako svátek Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zastáncem pravosti Markétiných zjevení a šiřitelem úcty k Ježíšovu srdci se stal jezuita, později rovněž svatořečený, Claudio de la Comlombiere. Zjevení sv. Markéty potvrzovala spiritualitu, kterou již v předchozích desetiletích šířil sv. Jan Eudes. Tento francouzský řeholník je autorem mešních textů ke cti Neposkvrněného srdce Mariina (poprvé sloužena v roce 1648) a Nejsvětějšího srdce Ježíšova (1672).

 

Ze srdce Páně
s důvěrou čerpám to,
čeho se mi v životě nedostává.
(sv. Bernard)

převzato z webu cirkev.cz

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00