Modlitba za děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiny

Svatý Josefe, ty jsi držel malého Ježíše v náručí, vezmi do své náruče i tyto děti a vypros jim dar víry a živého setkání s Kristem. Svou přímluvou je chraň od zlého a veď je po správných cestách. Přimlouvej se, prosím i za jejich rodiče, ať jsou dětem opravdovými svědky živé víry.

Ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, svěř Bohu tyto rodiny, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a ochladit jejich vzájemnou lásku.

 

 

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00