SLOVO FARÁŘE K AKTUÁLNÍ SITUACI

Drazí bratři a sestry,

S velkou bolestí v srdci, ale také s nutným respektem k opatřením vlády proti šíření koronavirové infekce, oznamuji zrušení mší svatých a také pobožností křížových cest. Ohledně náboženského shromažďování platí omezení počtu osob na třicet. U pohřbů se naléhavě žádá, aby se jich účastnili jen příbuzní. Ohledně formy pohřbů bude ještě probíhat jednání. Křtin se omezení nedotýká, jen nebude spojováno více křtů najednou.

Z dalších opatření, které se preventivně zavádějí jsou:

  • Nepoužívání kropenek u vchodu kostela
  • Vynechání pozdravení pokoje
  • Přijímání eucharistie způsobem – „na ruku“

Smyslem zavedených organizačních opatření je zabránění seskupování osob, s přihlédnutím k velikosti a charakteristice míst, tak aby byly splněny nutné hygienické podmínky a odstupy. Náš kostel je naštěstí veliký, proto bude ve větší míře zpřístupněn a otevřen k osobní modlitbě. Časy budou zveřejněny na internetu. Tuto neděli bude kostel otevřen od 700 do 1200 a od 1400 do 1700 hodin.

Objednané úmysly mše svaté budou odslouženy ve stanovené dny, bez přítomnosti lidí. Pokud si přejete úpravy/zrušení, přijďte tyto věci zařídit v době otevřeného kostela do zákristie.

Všechny mše svaté navíc budou obětovány na úmysl uzdravení nemocných, ukončení šíření koronaviru, potěšení zarmoucených a spásu zemřelých, za oběti válek, humanitárních a přírodních katastrof ve světě.

Kéž je čas omezení kvůli infekci koronaviru, který připadl na prožívání letošní postní doby, časem k hlubšímu zamyšlení nad hodnotou našeho života, nad naším vztahem k Bohu a k bližním, časem intenzivnější modlitby.

S modlitbou za vás a s prosbou o modlitbu za mě, vám přeji pokoj a dobro. Otec Václav Koloničný, farář.

 

 

BOHOSLUŽBY

  • Po ...17:00
  • Út ... 6:00
  • St ...17:00
  • Čt ... 6:00
  • Pá ...17:00
  • So ...17:00
  • Ne ... 8:00, 10:00